اسفدن

حاجی اسدالهی

حاجی اسدالهی

حاجی اسدالهی بزرگ خاندان اسفدن

اسفدن خاطره

اسفدن خاطره

بنرتبلیغاتی

کوه های شاسکوه

کوه های شاسکوه

طبیعت اسفدن خاطره

۱

شعر

ای امام رهنما،بنیان عشق واوصیا    این جهان درانتظاردیدنت برمابیا

ای فروزان آفرین این جهان               روشنایی بخش این دنیابیا

ای خروشان آفرین این بهشت          طلعتی بنما واین فردا بیا

ای درختان وزمین درانتظار               دیدنت رامنتظر،حالابیا

این جهان این رنگ خودرابرزده   

عاشقش پیداشده،ماهاوچندسالابیا

این جهان درانتظارت بیقراری می کند  

عاقبت درگوشه باغاواین صحرابیا

ای تومهدی جهان سالارما               همتی بنماتوبرگلزارما

ای تومهدی جهان آفاق ما               چون توبنمارونقی بربام ما

ای تومهدی جهان بیدارما                کارپایانت بکن آغازما

ای تومهدی جهان دیدارما               *  کن شفایی قامت ایثارما   ابی

۲

نصب بنر

ا

۳

نصب بنر

نصب بنر

۴

نصب بنر

نصب بنر

آخرین اخبار سایت اسفدن خاطره

در زیر می توانید اخرین اخبار شرکت ما را مشاهده کنید:


ادامه مطالب اسفدن خاطره